OOP ile Prosedürel Kod Yapısı Karşılaştırması

Bir durumun avantajlarından bahsedebilmenin tek yolu onu başka bir durum ile karşılaştırmaktır. OOP’nin avantajlarından bahsetmek için ise prosedürel kod ile karşılaştırmak lazım gelir. Nesneye dayalı programanın ilk ve en önemli avantajı gerçek hayat ile simüle edilebilmesidir. Örneğin bir araba yapıyorsak arabanın elektrik aksamının methodları bir class dosyasında toplanırken başka bir class dosyasında motor aksamı methodları […]

apple

Nesneye Dayalı Programlama (Object Oriented Programming – OOP)

Nesneye Dayalı Programlama veya ingilizce adı ile Object Oriented Programming, spagetti diye tabir ettiğimiz düz yazım kod yazan programcıları hep biraz tedirgin etmiştir. Aslında tedirgin olmakta da biraz haklılık payları vardır. Nesneye dayalı programlama kod yazma alışkanlığını tamamen değiştirir. Eğer spagetti kod ile devam ederken birden MVC yapısında OOP ile temellendirilmiş bir kod ile uğraşmak zorunda […]