OOP için Temel Terimler

fatih-terim

Öğrenim hayatım boyunca birşeyleri maddelemekten nefret etmişimdir. Özellikle Preveze Deniz Zaferi’nin 3 nedeni 4 sonucu vardır gibi tarihi konuları maddelemek beni sinir etmiştir.

Gerçi burada yapacağımız tam olarak maddeleme değil, bir çeşit toparlama olacak.  Toparlayalım.

OOP programlamanın bazı temel terimleri vardır. Mutlaka kullanılır. Olmazsa olmazlar. Bu makalede kısaca tanıtacağım. Belki ilerde detayına girebiliriz, girersek iyi ederiz.

Class : Türkçe çevirisi sınıf demektir. “Çog kılas olmuşsun hacı” cümlesindeki kullanımıyla alakası yoktur. Aynı amaca hizmet eden ve genelde birbirine bağımlı methodların ( basit anlamda fonksiyon) ve property’lerin (öznitelikler) bir arada bulunduğu kod yığınıdır. Bir class için bir dosya oluşturulması yaygın kullanılan bir standarttır. (Örneğin : class.uyelik.php)

Objects : Objeler classların çalışan versiyonları olarak tanımlanabilir. Yazılımın çalışması için gereken bütün datayı ve durum bilgilerini barındır. OOP’nin O’sudur.

Inheritance : Kelimenin türkçe çevirisi mirastır. Bildiğimiz mirastan tek farkı miras verenin halen kendi malını kullanıyor olabilmesidir.  Bir sınıf başka bir sınıfın tüm özelliklerini ve methodlarını alır ve bunun adı inheritance olur.

Polymorphism : Türkçeye “çok biçimlilik” diye çeviririz. Inheritance mantığı ile ilintilidir. Hiyararşik class’lar için kullanılır. Anlamak için örneklendirilmesi makuldur.

Interfaces : Bildiğimiz arayüz demektir. OOP programlama yaparken class’larımızı bir kalıba temellendirir. Çok programcı ile yazılım geliştirmede hızı artırır, hatayı azaltır. Sınıfların özetlendiği  kod birikintileridir.

Abstract class: Yine çevirisi ile bütünlük kazanan bir terimdir.  Bildiğimiz özettir. Interfaces’den farkı bir sınıfın birden fazla abstract sınıfı olamayışıdır. Ayrıca methodların parametreleri de abstract class içinde tanımlanabilir.

Encapsulation : Kapsüllemek diye çevrilebilir. Bir objenin bazı özelliklerini saklamak için kullanılır.

En genel terimler böyle özetlenebilir. Bu makaleden bir sonuç beklemiyordum başlarken netekim öylede oldu :) Bu maddeleri detaylandıran yazılar yazarsam anlamlı olacak anlaşılan.

Yazı bitti daha burdasın. :)

Bir Cevap Yazın

Your email will not be published. Name and Email fields are required.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>